Yeni mal adının daxil edilməsi

Yeni mal adının əlavə edilməsi çox sadədir, əvvəlcə həmin malın aid olduğu kateqoriyanı seçirik(“Mətbəx”, “İçkilər” və s.).  Yeni alt kateqoriya yaradaraq yeni malın adını yazırıq.

POS Sector proqramında yeni malın yazilması

Məsələn:  “Çay” adını daxil etməl lazımdır. Əsas kateqoriya olan “İçkilərin” altında yeni “İsti içkilər” kateqoriyası yazıb onu oraya aid edirik.